Un paquet de manteniment típic de Saima Seguretat pot incloure:

  • Visites de manteniment de rutina, inspeccions i proves del sistema segons els estàndards legals i/o normatius, els estàndards de la indústria i les recomanacions del fabricant.

 

  • Cobertura completa de servei d’emergència les 24 hores, els 365 dies de l’any i les instal·lacions d’atenció prioritària amb enginyers completament capacitats en espera per atendre emergències.

 

  • Ús il·limitat del servei de línia directa de suport tècnic.

 

 • Manteniment integral de registres de clients, etc. d’acord amb els estàndards establerts i requeriments de la indústria
  • Enllaç amb la policia, bombers, assegurances i/o qualsevol altra autoritat o organisme, quan sigui necessari, inclosa la correspondència i el manteniment de registres segons sigui necessari

  • Disponibilitat d’un servei de suport de dades tècniques remot segur, inclosa l’anàlisi remota i la reprogramació quan correspongui

  • Enllaç amb els fabricants i seguiment dels desenvolupaments de la indústria, actualitzant els clients segons correspongui.

  • Suport complet de programari i maquinari, incloses totes les llicències i actualitzacions de programari segons calgui i on correspongui

  • Lloguer dequip de propietat de lempresa quan correspongui.

  • Serveis de suport i capacitació al client segons calgui.

  • Subministrament de planta, eines i equips d’accés on sigui necessària a no ser que s’exclogui específicament per contracte

  • Administració general i formació, etc., d’acord amb la prestació d’un servei professional.

  • AMB SERVEI OPCIONAL TOT RISC; Garantia ampliada de tots els equips contra el desgast normal: peces i mà dobra.