Cada any, els incendis són responsables de milions d'euros de pèrdues i danys a Espanya i milers de milions a tot el món, sense esmentar la sovint trista pèrdua de vides que pot tenir efectes devastadors en famílies i empreses.

Naturalment, per tant, la legislació exigeix que moltes propietats instal·lin i mantinguin sistemes i equips d'alarma contra incendis adequats

Qualsevol que sigui el seu requisit particular, ja sigui un sistema convencional simple o un sistema direccionable multillaç complex, és important triar una empresa que comprengui els requisits i tingui la capacitat tècnica i els recursos per emprendre el projecte. L'empresa ha de comptar amb el servei de suport per assegurar el compliment dels requisits tant durant la instal·lació com pel manteniment continu. Saima Seguretat és una d'aquelles empreses.

Quan cal instal·lar una alarma contra incendis, el client o l'organització sovint s'enfronten a una sèrie desconcertant de decisions. Saima Seguretat pot ajudar amb totes aquestes preguntes i moltes altres.
    • Oficina Tècnica i Projectes; Assessorament tècnic i anàlisi de les necessitats, redacció del projecte d’acord amb Normatives, experiència i requeriments, legalització.

 

    • Detecció, extinció i control dincendis; instal·lació de Sistemes de Detecció i Extinció d’Incendis, tant manuals com automàtics, tots totalment segurs i ecològics. Senyalització, megafonia i evacuació són també àrees cobertes per la nostra activitat.

 

    • Prevenció i Planificació en la Protecció contra Incendis; Sistemes de Megafonia i Evacuació Per Veu (EN54-16), Senyalètica, Plans d’Evacuació i Emergència

 

  • Saima Seguretat està associada a CEPREVEN